Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Militæret Buen i moderne krig

Buen i Guerilla-Krig

Brev fra: Anders Lassen i 1941

Et danske soldater postkort
Fodfolket kæmper med maskingevær, rekylgevær, gevær, geværgranat, håndgranat, håndbombe, bajonet og kniv.
Rytteriet, der består af ryttereskadroner og cyklisteskadroner samt panservogns kompagnier, har sin hovedopgave i opklarings- og sikringstjenesten. Sammen med flyverne er det hærens "øjne".
Anders Lassen er en af de historiens mest kendte danske soldater, da han får Victoria Korset tildelt efter hans død, den 9. april 1945.

Brevet her er fra 1941, hvor han skriver til det engelske Forsvarsministerium og argumentere for, at de skal bruge bue og pil i guerillakrig. Et stykke tid efter, ankommer der to buer med pile til regimentet.
Tanken kan måske forekomme latterlig, måske endogså dum, for dem der ikke ved, hvor vidunderligt et Våben, det er.

At vi i 1941 skulde genoptage det samme Våben, som vandt Sejren for Englænderne i 100 Års Krig, kan synes umuligt, når man sammenligner Buen med et Maskingevær eller en Tommybøsse.

Efter imidlertid at have været ved forskellige Skoler og efter, hvad jeg ved om Guerilla-Krig, Scout-Patrouiller, Kamp-Patrouiller, og al den Slags Ting, er jeg ikke i Tvivl om, at Bue og Pil vilde i mange Tilfælde være af stor Værdi.

Jeg har en hel Del Erfaring i Jagt med Bue og Pil, jeg har skudt alt fra Spurve til Hjorte, og skønt jeg aldrig har forsøgt mig med en Mand, er det min Mening, at Resultatet vilde falde lige så godt ud som med Hjortene.

Fordelene:

1) Pilen er så godt som lydløs.

2) Pilen dræber uden Chok eller Smerte, så det er ikke sandsynligt at - lad os sige - en Mand vilde skrige eller gøre noget i den Retning.

3) En veltrænet Bueskytte kan skyde op til 15 Skud i Minuttet.

4) Pilen er ligeså dødelig som en almindelig Riffelkugle.

5) I Virkeligheden sigter man ikke, hvad der om Natten vilde være en stor Fordel - (det er mere på samme Måde, som når man kaster en Sten).

Ulemperne:

1) Det er uhyre vanskeligt og forranger en hel Del Træning og Interesse for Jobbet.

En god og til det Formål anvendelig Bue vilde i Dag i London koste fra 2 til 6 æ, 0velsespile 4 sh. Stykket og kan anvendes flere hundrede Gange. Jagtpile vil være ca. dobbelt så dyre.

A. F. E. V. S. Lassen.


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube