Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Danmark Lys 4. maj

Tænd et lys 4. maj

Tænd et lys 4. maj
Montgomery har meddelt den allierede Øverstkommanderende, at alle fjendens styrker i Holland, Nordvesttyskland og Danmark.
så landet fyldtes af klokkers klang,
og byer blomstred i rødt og hvidt,
og det var forår og Danmark frit!
Vælger tyskerne kampen, da ved vi, I er rede.
Rådets Opgave er at organisere Modstanden mod Tyskerne på alle Områder og med alle Midler, der står til Folkets Rådighed.
Han bider Munden sammen, for han vil!
Men han er bange
I Deres Henvendelse til den danske Befolkning den 25. April 1944 har De proklameret en skærpet tysk Undertrykkelse af vort Land.
Besættelsesmagten ser sig derfor nødsaget til at foretage en Omorganisering af det danske Politi.
Jeg har ikke gjort noget ondt, Marie, så jeg kan dø med Ære ..

Da budskabet BBC offentliggjorde budskabet om befrielsen af Danmark om aftenen den 4. maj, satte mange spontant lys i deres vinduer.

Et lys har mange forskellige budskaber. Den aften var det en lysfest efter fem års mørke. Rent fysisk, da der var mørklægning, men også åndeligt og kulturelt da Danmark var besat og ikke frit.

Lys bruges også ved begravelser og Danmark havde mistet mange af dets sønner og døtre.

Mange af vores landsmænd var flygtet, så lyset kan også tolkes som et ledelys.

Skikken med at tænde lys om aftenen den 4. maj er aftagende, da færre mennesker har en relation til denne tradition, hvilket jeg synes er synd. Måske skulle anledningen udvides til, at være en lys-hyldest til dem som ofrede liv og lemmer for vores alles frihed?Kongens Opråb Tyske Tropper har i Nat overskredet den danske Grænse og har gjort Landgang forskellige Steder.
Kære Fader Jeg er blevet sendt til København, og når du læser dette brev, er jeg ikke mere.
Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube