Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Danmark Danmark Sangen

Danmark Sangen

Sang af: Søren Haller
Bragt I: Politiken 26. 09. 1940

modificeret cover til sangen
De tusind tårne tog til at tone,
så landet fyldtes af klokkers klang,
og byer blomstred i rødt og hvidt,
og det var forår og Danmark frit!
Møde hvad der venter os,
og ingen véd hvordan det går.
Bære skæbnen uden trods,
hvad der så forestår.
Glad for hver en venlighed,
men uden tro at det blir ved.
Søge fred idet vi véd,
at vi har ingen krav på fred.
To be or not to be
that's the question
but not to me,
Løfter brødes.
Grænser brast,
Én dansk
Mand stod fast.
Få måneder efter besættelsen udkom denne sang om Danmark.
Jeg har sortnende Hede og hvidnende Sande
i Vest og i Nord,
og mod Øst og mod Syd har jeg grønklædte Strande
om Ø og om Fjord.
I de vidtbredte Agre bag Skovenes Rande
staar Kornet og gror.
Jeg har nok til jer alle, i Marker og Vande,
min Rigdom er stor.
Det er Danmark, din Moder, der taler,
og lyt til mit Ord!


Du har Hjemret i Riget saa længe tilbage,
som Landet bestod.
Du fik Lov til at leve beskærmede Dage
i Tider af Blod,
og i Frihed, i Retfærd og Fred uden Mage
har Stammen sin Rod.
Men at værne din Arv og at dø uden Klage
du ogsaa forstod.
Det er Danmark, din Moder, der taler,
saa lyt ved min Fod!


Er nu alt blevet andet? Er Arven lagt øde
og Rigdommen endt?
I er nu kastet ud i et haardere Møde,
end før I har kendt.
Blev I slappe og sløve, er Mændene døde,
blev Slægten forvænt?
Skal for Kiv og Splidagtighed Folket nu bøde,
har Bladet sig vendt?
Det er Danmark, din Moder, der taler,
har Ordet dig brændt?


Men jeg tror, at en stærkere Vilje vil stige
af Trængslernes Aar,
at jert Nag og jer smaalige Tvedragt skal vige
for ædlere Kaar.
I skal bygge et Værn i jert fædrene Rige,
saa Folket bestaar,
saa det kender sin Arv, og om nogen vil svige,
forkastet han staar.
Det er Danmark, din Moder, der taler,
saa værn om min Gaard!


For I elsker min Skov, mine Agre de brede,
fra Nord og til Syd,
og I elsker min Strand og min mørkladne Hede,
og Vandenes Lyd.
Kun hos mig har I hjemme, kan synge og bede
i Smerte og Fryd.
Dette ældgamle Land skal I styrke og frede,
blandt Lande en Pryd.
Det er Danmark, din Moder, der taler,
saa hør mig og lyd!


Kongens Opråb Tyske Tropper har i Nat overskredet den danske Grænse og har gjort Landgang forskellige Steder.
Danmarks svar Den kgl. danske Regering har gjort sig bekendt med Indholdet af de Dokumenter, De overrakte mig i Morges.
Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube