Skip Navigation Links Historie Mellemkrigstiden Flyvning Flyverjagt efter Balloner

Flyverjagt efter Balloner

Illustreret Familie Journal - Årgang 53 - nr 41 (ca. 1929)

Flyverjagt efter balloner
En svunden Tid. Historie allerede. Er Nuet virkelig saa kort? Nationernes Flyverkapløb har i Dag et andet Maal.
Den vigtigste Usikkerhedsfaktor i Verden i Dag er Truslen fra Luften.
Jeg er lige vendt tilbage fra Newmarket-løbene og har fundet dit sidste brev, der lå og ventede i klubben.
Første pilot som fløj alene over Atlanterhavet.
Flyvemaskinen var efter 1. Verdenskrig et nyt våben og på mange et uafprøvet våben, da flyet udviklede sig meget utroligt meget.

Efter krigen forsøgte forskellige strateger at udlede erfaringer fra det lærte. Nogle mente at langsomme og manøvredygtige fly kunne udmanøvrere de hurtigere fly. Hvilket nok er grunden til den beskrevne hændelse. Eller så var det blot et påskud for, at underholde folket financieret af det engelske folk.
På Flyverjagt efter Balloner. En ny sport, hvorved de unge Militærflyvere øves i Manøvresikkerhed.

Det er et ganske spænde skuespil at overvære en sådan jagt.

Set nede fra Jorden ligner Ballonerne små lysende Kloder, som svæver hastigt gennem Himmelrummet, båret ad Luftstrømmenes skiftende Baner; og ind mellem alle Himmellegemerne styrer pludselig med rasende Fart en smeldende Flyvemaskine; den finder sig Vej mellem de mange svævende Kugler, den morer sig med at krydse og sno sig ind og ud imellem alle disse Sole og Måner og Planeter - indtil der midt i den lystige Tagfat sker en Katastrofe.

Flyvemaskinen har udset sig en af Kloderne til Offer, og som en Rovfugl styrter den lige løs på sit Bytte. Sammenstødet er uundgåeligt, der lyder et Knald Kloden eksploderer, og en fin Støvregn falder ned over Tilskuerne.

For nylig fandt en sådan Flyveopvisning Sted på den engelske Militærflyveplads under overværelse af et talrigt publikum.

En snes balloner, ca. en Meter i Gennemsnit, af samme Slags som Meteorologerne bruger til deres Eksperimenter, blev samtidigt sluppet løs. De steg hurtigt til Vejrs og fløj hver i sin Retning efter hvor Luftstrømmen bar dem hen; i det samme steg en Flok lette enkeltmands-Flyvemaskiner op, de skød som Pile gennem luften med en Fart af 300 Kilometer i Timen og begyndte Jagten på ballonerne.

Flyverne måtte Både være sikre ved Rattet og raske i Vendingen for at ramme Ballonerne.

Vort Billede viser en Episode af den muntre Luftjagt. I Forgrunden ser man en Flyvemaskine, som just har ramt en af Ballonerne og knust den med sin snurrende Propel. - Efter en Tegning af G. H. Davis.
Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube