Skip Navigation Links Historie 1. Verdenskrig Flyvning Tysk offensiv og Jagerenheder

Tysk offensiv og Jagerenheder

Tysk ordre fra marts 1918

Tegning af Manfred von Richthofen og hans røde fly
Mistede endnu en i dag, Tod. Havde kun været her en uge eller to. I messen er nerverne på højkant, uheld er altid deprimerende.
Siden rigets grundlæggelse har det gennem 43 år været min og mine forfædres alvorligste stræben at opretholde freden og i fred at fremme vor kraftige udvikling.
At bæsterne, vores fjender,
Ikke fanger mig, ikke skyder mig,
At jeg ikke går til som en hund
For vores dyrebare fædreland.
Krigen har sin egen psyke. Det er en bekendt sag, at vedvarende skadelige indflydelser, for eksempel stadig nydelse af alkohol, indvirker omformende på karakteren.
I marts 1918 var situationen den for Tyskland, at de skulle udnytte de frigjorte tropper fra Østfronten til at sikre en sejr på Vestfronten, inden de amerikanske tropper nåede frem i et afgørende antal.
1. Før offensiven skal jagerenhederne garantere beskyttelse af vores skjulte angrebsenheder på jorden samt beskytte vores rekognosceringsfly. Når offensiven går i gang, skal jagerenhederne operere tilstrækkeligt langt inde på fjendtligt område til at eliminere fjendtlige rekognosceringsfly og observationsballoner, så vores egne rekognosceringsfly har ubegrænset sigte fra en højde, hvor de kan observere med egne øjne.

2. En forudsætning for dette er tillid til jagerpiloterne. For at støtte disse opgaver bliver det igen tilladt jagerpiloterne at flyve og kæmpe over fjendtligt område.

3. Kampområdet er fastlagt i ovenstående ordre. På offensivens første dag er det særligt vigtigt, at området mellem Villiers-Guislain, Nurlu, Bellicourt og Roisel holdes helt frit for fjendtlige fly. Jagerområde Nord og Syd overlapper hinanden i dette område.

4. Patruljeflyvninger uden for området direkte over kamppladsen er forbudt. Under forfølgelse af fjendtlige luftenheder, som forsøger at bryde igennem, skal der tages hensyn til, at kamppladsen ikke må efterlades uden jagerstøtte.

5. Ritmester von Richthofen og løjtnant Kohze har ansvaret for fordelingen af jagerpiloter i medfør af følgende ordre.

6. Fra daggry til 9.45 skal kun svagere jagerenheder indsættes. Fra 9.50 til 13-00 skal der garanteres stærkere jagerstøtte. Fra daggry til 9.45 er det vigtigt at skabe en korridor for vores egne rekognosceringsfly og hindre fjendens rekognosceringsfly i at trænge ind over vores front og opdage vores artillerienheder og koncentrerede angrebsdivisioner. Når offensiven er gået i gang, skal fjenden holdes hen i absolut blinde i tre timer, så de ikke kan nå at træffe forholdsregler.

7. Piloternes indsatser skal give vores infanteri- og artillerienheder en absolut tro på vores sejr.

8. Jasta Lowenhardt skal angribe fjendens forankrede balloner mellem 9-45 og 10.00. Disse angreb skal gentages dagen igennem.Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube