Skip Navigation Links Historie 1. Verdenskrig Militæret Første dag ved Somme

Første dag ved Somme

Tekst fra: Den tyske Generalstabsmelding

Joffre og Poincare ved fronten
Serien her kan kaldes billedarkæologisk, da billeder fra slaget analyseres og sammenholdes med slagmarken i dag.
Thyge Thygesen am 29.9.1916 in der Schlacht an der Somme durch Verschuttung verwundet wurde.
Krigen har sin egen psyke.
Slaget Mons blev den første træfning mellem de tyske tropper og de engelske.
Den tyske Generalstabsmelding fra første dag, af det første Somme slag den 1. juli 1916, giver et situationsbillede af en kamp, som tyskerne føler er under kontrol.
I en Bredde af omtrent 40 km begyndte i Går det i mange Måneder med ubegrænsede Midler forberedte store engelsk-franske Masseangreb efter 7 dages stærkeste Artilleri- og Gasforudvirkning på begge Bredder af Somme og Acre Bækken.

Fra Gommecourt til Egnen ved La-Boisselle opnåede Fjenden ingen nævneværdige Fordele, men led svære Tab.

Derimod lykkedes det ham enkelte Steder at trænge ind i de forreste Linier af de til Somme forreste Linier af de til Somme stødende Divisionsafsnit, så at vi foretrak at trække disse Divisioner ud af de fuldstændig sammenskudte Løbegrave og tilbage til den mellem l. og 2. Linie liggende Spærrestilling.

Alt det i forreste Linie fast indbyggede Materiel, der for øvrigt var bleven gjort ubrugbart, gik herved, som altid i slige Tilfælde, tabt.

Pen med teksten Somme 1916


In a distant grave Though buried in a distant grave,
Amidst the shot and shell,
De sårede efter slaget Tillader os ikke at tænke på andet end de stakkels fyre, der bliver ramt.
Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube