Skip Navigation Links Historie 1. Verdenskrig Dokumentar Færdig med Krigen

Færdig med Krigen

En Soldats Erklæring
Offentliggjort: Juli 1917

En russisk fremstilling af Vestmagterne, der udnytter landet
Denne Bog viser klart, hvilken Hensigt Tyskland fra første Færd havde med at sende Lenin og hans jødiske Medskyldige ind i Rusland, og hvor fuldstændigt det nåede sit Mål.
Den russiske Revolutions Stilling er i Øjeblikket den, at næsten alle Arbejdere og det store Flertal af Bønderne utvivlsomt står på Sovjetmagtens og den af Sovjetmagten indledede socialistiske Revolutions Side.
En tidslinje over Zar Nicolaj II.
Aldrig vil en jævn Russer begribe, hvorfor en Motor maa have Olie, hvorfor den bliver ødelagt, naar den ikke faar Vand - ogsaa en Hest maa have Havre, ogsaa en Ko maa have Vand.
Erklæringen blev skrevet af Krigshelten Løjtnant S. Sassoon, der blev dekoreret med krigskorset og indstillet til Victoriakorset.
Jeg udsender denne Erklæring som en Handling af bevidst Trods mod al militær Autoritet, fordi jeg ved, at Krigen med vilje bliver forlænget af dem, som har Magten til at afslutte den.

Jeg er som Soldat overbevist om at handle på Soldaternes Vegne. Jeg tror, at denne Krig, i hvilken jeg deltog som i en Forsvars - og Befrielseskrig, nu er bleven en Angrebs- og Erobringskrig.

Jeg hævder, at det Formål, for hvilket jeg og mine Kammerater meldte os, skulde have' været så tydeligt fremstillet, at det vilde være umuligt at ændre det, og at, såfremt Formålet senere er blevet ændret, kan Krigens Hensigt nu blive nået ved Forhandling.

Jeg har set og tålt Troppernes Lidelser og vil ikke længere være Medvider i at forlænge disse Lidelser for Formål, som jeg ved er djævelske og uretfærdige.

Amerikansk indsamlingsreklame for ting til tropperne
Jeg protesterer ikke mod Krigens Ledere, men imod de politiske Misgreb og den Falskhed, for hvilken de kæmpende Mænd bliver slagtede.

På de Mænds Vegne, som nu lider, protesterer jeg mod det Bedrageri, der bliver udøvet mod dem. Ydermere tror jeg at kunne hjælpe med til at tilintetgøre den forhærdede Selvtilfredshed, med hvilken Flertallet af dem derhjemme betragter Fortsættelsen af Lidelser, som de ikke personlig deler, og som de ikke har tilstrækkelig Indbildningskraft til at forstå.


Om Dagmar At der for øjeblikket ikke eksisterer nogen magt i Rusland, som på effektiv måde kan beskytte hendes majestæt.
1. Verdenskrigs afslutning Havde ligesom russerne – om end ikke så grelt – et betydeligt overskud af veluddannet mandskab til fronten.
Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube