Skip Navigation Links Historie 1. Verdenskrig Dokumentar Fred

Fred

Digt af: Max Barthel

peace war - kvinde som tysk soldat
It’s the roar and rattle of Freedom’s battle
That’s calling us over the sea,
Efter beslutsomt at have standset fjenden, har i med ukuelig tillid og energi gennem mange måneder ustandseligt angrebet ham.
I vil næppe tro det, jeg fortæller jer nu, men det er den rene og skære sandhed.
Max Bartel er tysk soldat, med kommunistiske sympatier, da han skriver digtet her fra fronten, om længslen efter fred.
Op fra stinkende Huler, hvor Hærene vakler
ud og Ind i et Mørke. der aldrig ender,
løfter vi vore Hjerter som flammende Fakler,
løfter vi som Faner de blødende Hænder.
Vi var Orme I Dyndet og Dødens Fanger;
nu skal Verden høre, hvad vi forlanger.

Fred! Lyksalige Hjemve, ser du Tegnet,
Solen gennemskærer den tykke Taage,
Blomstervej staar aaben i Pigtraadshegnet.
Længe laa vi roligt i Fængslets Kroge...
Lyt! Hvad hører I bag Kanonernes Torden?
Rejs jer, Brødre, fremad, saa brister Porten.

Eder, franske Brødre og Kammerater,
rækker vi Haanden over de hærgede Grænser
gennem den afsindige Storm af Granater.
Hvis I vil som vi, gaar vi ud og renser
Menneskehedens Mark med forenede Kræfter,
saa en helt ny Fremtid vokser derefter.


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube