Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Flyvning Hermann Göring

Hermann Göring

Göring foran nogle ødelagte tyske fly
Kaptajn Göring, der er hans højre hånd og preussisk indenrigsminister og dermed ansvarlig for politiet, sluttede sig til os i forhallen. Hans ansigt var rødt af ophidselse.
Jeg ved ikke, om du kan forstå, hvordan en 'veteran' efter en tabt krig har det. Alt, hvad man havde besiddet af energi og begejstring, af vitalitet og idealer, gik jo kun ud på et: at tjene fædrelandet. Det kan man ikke sådan på en gang droppe og sige 'undskyld, det var alt sammen bare en fejltagelse', det arbejder jo stadig inden i mennesket. Og desuden behøvede vort fædreland, således som det så ud den gang, mænd, der ville fortsætte med at elske det.
En dokumentarserie om Görings liv.
Ribbentrop fejede udryddelsen af jøderne til side. Han sagde, at i et længere perspektiv, historisk set, ville jødernes udryddelse altid forblive en plet på Tysklands historie.
Göring tabte ansigt hos Hitler og hos den tyske befolkning efter hans famøse ”I må kalde mig Meyer” erklæring om, at ikke en eneste britisk bombe ville falde på tysk territorium.
Feltmarskal Göring sidder allerede på sin Formandsplade og ser stift ud for sig. Man lægger Mærke til, at han er i Militæruniform.
Flyvevåbenets defensive aktioner vil først og sidst bestå i at standse fjendtlige luftanbreb ved rigsgrænsen, hvorunder, så længe som muligt, de neutrale staters grænse under afvisningen af enkelte fly eller mindre enheder skal respekteres.
Først saa ta'r vi Göring ved hans Vingeben
Og så ta'r vi Goebbels og slaar ham ned med sten
Saa hænger Hitler i en strop
Ved Siden af von Ribbentrop
Saa er de rent til Grin
De fire Nazi-Svin
5 videoer om Slaget om England.

Göring citat

"Kanoner vil gøre os mægtige,
smør vil kun gøre os fede."

Leder af den tyske Reichstag: 30. august 1932 - .
Leder af Preussen: 11. april 1933 - .
Reichmarshal: 19. juni 1940 -.
Oberbefehlshaber der Luftwaffe: 01. marts 1935 - .

Født: 12. 01. 1893.
Fødested: Rosenheim i Bayern. Göring boede ikke i Rosenheim på noget tidspunkt, men hans moder tog til byen for at føde, og forlod den få dage senere.
Fulde navn: Hermann Wilhelm Göring:
Død: 15. oktober 1946.
Dødssted: Tyskland.
Dødsårsag: Selvmord ved indtagning af cyanid, inden han skulle henrettes.
Ligene af de dødsdømte af Nürnberg domstolen blev brændt ved Dachau, og asken blev smidt i Isor floden.

Sejre som pilot: 22.

Fader: Heinrich Ernst Göring.
Død: 1913.
Officer.
Guvernør i tysk Sydvestafrika.
Skulle have haft et nært forhold til Otto Bismarck, og den ældre Joseph Chamberlain.

Moder: Franziska Göring (kaldt Fanny).
Navne søskende: Karl Ernst, Olga, Paula og Albert
Franziska Göring skulle have sagt om hendes søn, - og det skete ca. i 1903: Hermann bliver enten en stor mand eller kriminel (Hitlers hjælpere, Guido Kopp).
Død: ??. august 1923.

Göring havde 4 søskende.

Som barn tilbragte Göring vinterne på Veldenstein Borgen i Neuhaus, mens somrene blev tilbragt på Mautendorf Borgen i Østrig.

Medaljer:
Jernkorset af 1. Klasse: 15. september 1914.
Jernkorset af 2. Klasse: 22. marts 1915.
Karl-Friedrich militære fortjenstmedalje.
Pour le Mérite: 02. juni 1918. Tildelt for en lang udmærket tjeneste, da Göring på det tidspunkt kun havde opnået 18 sejre, mens kriteriet var 20 sejre.
Ridderkorset med sværd fra huset Hohenzollern: 20. oktober 1917.

Helbred:
Göring fik som soldat problemer med sit helbred, da han blev plaget af gigt, og blev på hospitalet. Dette resulterede i, at han søgte om overflyttelse til det nydannede luftvåben.
Den 14. december 1915 fik Göring en mindre knæ under et flystyrt i Tyskland. Skaden holdt Göring på jorden en kort periode.
I perioden 24. februar 1918 til 07. marts 1918 var Göring indlagt på et hospital med halsbetændelse.

1. hustru: Carin von Kantzow.
Viet: 03. februar 1923.
Parret mødte hinanden i Sverige, hvor Göring fløj til som civil pilot.
Carin von Kantzow havde været gift tidligere, og parret ventede på hendes skilsmisse for at de kunne blive gift. Hun var gift med Kaptajn Nils von Kantzow, og hendes navn var Carin von Kantzow.
Fødenavn: Carin nee von Fock.
Død: 17. oktober 1931.
Dødsårsag: Tuberkulose.

2. hustru: Emmy Sonnemann.
Viet: 10. april 1935.
Født: 1893.
Fødested: Hamburg.
Yngste barn af 5.
Faderen: Ejede en chokoladefabrik.
Død: 1973.
Civilstand: Skuespillerinde.
Parret sov i separate soveværelser.
Parret sov i separate soveværelser. Emmy havde tidligere været gift, og det var med Karl Köstlin, og brylluppet fandt sted den 13. januar 1916 (gommens 30 års fødselsdag), og brylluppet fandt sted nær fronten, i den evangeliske kirke i Triest. Parret var blevet skilt før hun mødte Göring.
Emmy Sonnemann skrev: "Men jeg kendte ingen som Adolf Hitlers havde sagt "du" til."
I 1935 offentliggjorde det nazistiske blad "Der Stürmer" et billede, hvor Emmy gik ind i en jødisk butik. Teksten under var fjendsk.

Børn: 1 stk.
Navn: Edda.
Født: 02. juni 1938.

Bopæl: Carinhall.
Huset var opkaldt efter Görings første hustru. Der var en biograf i huset.

Göring havde en villa på Obersalzberg, - nær Adolf Hitlers bolig Berchtesgaden.

Højeste rang som pilot under 1.Verdenskrig: Oberleutnant.

Tjenestesteder i kronologisk rækkefølge:
Infanteri regiment 112.
FEA 3 (uddannelsessted til observatør).
FFA 25: 28. oktober 1914 – .
Kek Steney.
Kek Metz: 09. juli 1916 - ??. september 1916.
FFA 25: – 14. august 1916.
Kek Metz: - ??. september 1916.
Jasta 7: ??. september 1916 - .
Jasta5: 20. oktober 1916 – 02. november 1916 (såret).
FEA 10: ??. 12 . 1916 – 15. februar 1917:
Jasta 26: 15. februar 1917 -.
Jasta 27.
JG 1.

Göring blev den 22. juni 1912 udnævnt til officer.

Göring kom for første gang i kamp i Vosges Regionen, og det skete kort efter krigens udbrud.

På grund af Görings problemer med gigt søgte om overflyttelse til luftvåbnet. I oktober 1914 skete overflyttelsen.

Görings ven Bruno Loerzer (en kendt pilot) overtalte Göring til at blive pilot.

Göring opnåede 4 sejre ved 2 sejre ved FFA 25 (nr. 1 – 2).
Göring opnåede 4 sejre ved Jasta 26 (nr. 3 – 7).
Göring opnåede 14 sejre ved Jasta 27 (nr. 8 – 21).
Göring opnåede 1 sejr ved JG 1 (nr. 22).

Göring var den ledende officer ved Jasta 27 i perioden 17. maj 1917 – 28. juli 1918.

Göring var den ledende officer over JG 1 i perioden 08. juli 1918 – 11. november 1918.

Ved Jasta 27 fløj Willi Rosenstein ofte som Görings wingman.

Den 16. juli 1917 blev Göring tvunget til en nødlanding.

Efter 1.Verdenskrig blev Göring passagerpilot, og han fløj hovedsageligt til Sverige.

Göring meldte sig ind i det nazistiske parti i 1922.

I december 1922 kom Göring til at lede SA (Brunskjorterne).

Hitler-kuppet/Beer Hall Putsch/Ølstue-kuppet:
Kupforsøg: 09. november 1923.
Adolf Hitler, Erich Ludendorff og Göring gik forrest.
Göring blev såret under kupforsøget, da han blev ramt af to granitsplinter fra en bygning i lysken. Det lykkedes Göring at flygte til Østrig.
På grund af smerter fra de sår Göring fik under kuppet, blev han afhængig af smertestillende medicin.

En politisk amnesti i 1927 gjorde, at Göring kunne vende tilbage til Tyskland.

I 1928 blev Göring valgt ind i Reichstag.

Den Socialdemokratiske avis Vorwärts blev den 03. februar 1933 forbudt af Göring.

Den 19. februar 1933 forbød Göring de katolske aviser.

Den 13. marts 1933 blev Konrad Adenauer afsat som borgmester i Køln af Adolf Hitler. På Görings foranledning (ifølge hans hustru Emmy Göring) gav Adolf Hitler Konrad Adenauer en årlig pension på 43.000 mark.

Göring duellerede den 04. november 1933 med Georgi Dimitrov.

Hermann Göring forbød Kommunist Partiet, dets møder og demonstrationer i Tyskland.

Den 26. februar 1935 oprettede Adolf Hitler Luftwaffe ved et hemmeligt dekret, og Hermann Göring blev dets leder.

Den 26. marts 1938 advarede Göring de østrigske jøder om, at de burde forlade Østrig.

Den 12. november 1938 gav Göring udtryk for, at han syntes at jøderne skulle sendes til Madagaskar.

Den 04. januar 1939 udnævnte Göring Reinhard Heydrich som leder af den jødiske emigration.

Göring har sagt: Kanoner vil gøre os mægtige, smør vil kun gøre os fede.

Tysklands nyeste slagskib Bismarck blev den 14. februar 1939 døbt af Otto Bismarcks barnebarn Dorothea von Loewenfeld. Adolf Hitler holdt en kort tale (ca. 15 minutter). Göring var tilstede.

Den 03. juli 1939 ankom Adolf Hitlers tog til lufthavnen ved Rechlin, hvor det tyske luftvåben fremviste dets nye fly, der i realiteten var prototyper.

Da 2.Verdenskrig brød ud, havde Göring en løveunge der bar navnet Mucki.

Ifølge Emmy Göring, - forsøgte Hermann Göring at forhindre at 2.Verdenskrig brød ud. Göring havde gennem hans svenske forretningsforbindelse Birger Dahlerus fået kontakt med London. Dahlerus havde været i London for at mægle. Göring mente tilsyneladende, at Frankrig og England undervurderede Tysklands evne til at føre krig.

Adolf Hitler udpegede den 01. september 1939 Göring som hans første efterfølger.

Den 15. marts 1940 sagde Göring, at 100 – 200 kirkeklokker var nok for Tyskland, smelt resten (næppe ordret citeret).

Som en følge af de manglende resultater for Luftwaffe under Slaget om England, mistede Göring indflydelse i forhold til Adolf Hitler.

Göring havde garanterede at den indespærrede arme i Stalingrad ville få sine forsyninger fra luften.
De sovjetiske tropper erobrede landingspladserne omkring byen.
Det sidste tyske fly forlod Stalingrad den 23. januar 1942.

Den 30. januar 1943 (årsdagen for Adolf Hitlers magtovertagelse) holdt Göring en radiotale, hvor han talte om tyskernes heltedød ved Stalingrad, og sammenlignede dem med spartanere der ofrede deres liv, for at staten kunne overleve.

Den 11. maj 1943 kapitulerede Hermann Göring Divisionen i Tunesien.

Göring blev den 09. maj 1945 taget tilfange i hans villa i Obersalzberg (Bayern) af soldater fra U.S. Seventh Army.

Den 20. maj 1945 blev Göring fløjet til Luxemburg, for at samle fangerne på et sted.

Wilhelm Keitel ville have tilstået hans skyld ved Nürnberg domstolen, men Hermann Göring forbød det, i stedet angrede Keitel.

Göring blev dømt til døden ved Nürnberg domstolen den 30. september 1946.

I fængslet var der blevet indsmuglet en cyanid kapsel, som Göring slugte før han skulle have været henrettet.


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube