Skip Navigation Links Historie 1. Verdenskrig Militæret

Ultimatum til Termonde

Det tyske ultimatum til en belgisk by

Den ødelagte kirke i Termonde
Uden mindste foranledning fra vor side har en nabo hovmodig ved sin styrke sønderrevet de traktater, som bar hans underskrift, og krænket vort fædrelands jord.
Siden rigets grundlæggelse har det gennem 43 år været min og mine forfædres alvorligste stræben at opretholde freden og i fred at fremme vor kraftige udvikling.
Et Hurra for Hans Majestæt Kejseren og Kongen, vor øverste Krigsherre, Hurra, Hurra, Hurra.
Slaget Mons blev den første træfning mellem de tyske tropper og de engelske.
I starten af september 1914 forsøgte de tyske tropper at sætte et afgørende slag ind imod de belgiske tropper i Antwerpen for at afgøre slaget på deres vestfront, inden de engelske tropper (BEF) nåede frem til fronten i et større antal. I vejen kom den forældede belgiske fæstningsby, som modtog følgende tyske ultimatum den 4. september.

Til Kommandanten i Termonde og ligeledes til Borgmesteren i Termonde


Tyskerne har taget Termonde. Vi har oplejret Belejringsskyts af den sværeste kaliber rundt omkring hele byen. Endnu vover man alligevel at skyde fra husene på de tyske Tropper. Byen og Fæstningen opfordres til øjeblikkelig at hejse det hvide Flag og standse Kampen. Hvis denne Opfordring ikke uopholdelig efterkommes, vil byen blive raseret i Løbet af et Kvarter ved et voldsomt Bombardement.


Von Boehn
Kommanderende General over Tropperne foran Termonde.
Efter erobringen af Termonde stak tyskerne ild på over 1.000 huse, domkirken, tre kirker samt 1 hospital. Ca. 300 huse blev skånet, da tyskerne kunne lide beboerne i husene og skrev forskellige variationer af ”gute leute” på hoveddørene.


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube